Privacyverklaring (versie 31-12-2018)

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over hoe ik omga met je persoonsgegevens. Wat gebeurt ermee, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd? Je leest het in deze Privacyverklaring. Deze is beknopt en transparant, voor iedereen.

Ik ga zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol met je gegevens om
Als je het contactformulier invult, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Je bezoekt de website, vult het contactformulier in, en/of schrijft je in voor een training: je persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom vraag ik je die gegevens?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (manuscriptredactie, schrijfcoaching of schrijftraining). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Deel ik je gegevens met derden?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Serviceproviders die IT- en systeembeheersdiensten leveren.
  • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars.
  • Overheidsinstanties die ons verplichten verwerkingsactiviteiten te melden.

    Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij je gegevens overdragen om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan dergelijke derde partijen alleen toe om je persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Ik doe er alles aan je gegevens zo goed mogelijk te beveiligen

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt binnenkort gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

Hoelang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan www.schrijftrainingenhaarlemmermeer.nl haar privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en dit is naar goeddunken van Iris Bouwman. Ik raad je aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Als je deze site blijft gebruiken na wijzigingen in dit privacybeleid, betekent dit dat je akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Heb je vragen?

Neem ook dan contact op met Iris Bouwman via:

info@schrijftrainingenhaarlemmermeer.nl

Dank voor het lezen, hartelijke groet!

Iris Bouwman